Månadsarki: oktober 2012

Bjørnetjeneste for elevene

Rød Ungdom (RU) arrangerer i dag leksestreik landet rundt, og som annonsert i tirsdagens Adressa skal de i dag ha aksjon på Torvet i Trondheim. Unge Høyre svarer med å ha aksjon FOR lekser og skal i stedet gjøre lekser på Torvet i dag. (Les om det her og se NRKs dekning her)

RU fremholdt i leserinnlegget tirsdag sitt at lekser skaper forskjeller mellom elevene. Jeg tror alle helt fra første klasse vet at det finnes forskjeller i hvordan og hvor fort man lærere. Ingen elever er like, heller ikke førsteklassinger. Nettopp derfor burde skolen tilpasse opplæringen bedre til elevene. Vi har i dag en rett til tilpasset opplæring i skolen, men for mange elever er det langt fra en realitet. Det er for lite tilpasset opplæring i skolen, men
uten lekser blir det mindre. For eksempel nivådeler mange skoler leksene i fag som
matte, slik at man får oppleve både mestring og utfordring, som har mye å si på trivselen.

Enda viktigere, lekser lærer deg å lære på egenhånd. Det gir deg muligheten til å
strukturere arbeidet selv, legge opp læringsstrategier som du først kan prøve ut, for så å
diskutere med lærer i timene. Gode egenlæringsstrategier er uvurderlig senere i livet, da kravene arbeidslivet stiller stadig endrer seg og for Norge som kunnskapsnasjon betyr det at vi trenger omstillingsdyktige arbeidere.

Lekser treffer ikke perfekt, ingen tiltak i skolen gjør det. Det er riktig som RU skriver at ikke alle klarer å gjøre leksene på egenhånd, og særlig på høyere trinn har ofte ikke foreldrene kompetanse til å hjelpe heller. Svaret er likevel ikke å ta bort leksene. Det innebærer at de som får til leksene blir tatt fra muligheten til å komme seg videre og oppleve nye utfordringer de kan mestre. Svaret må i stedet være å åpne for mer (nivå)differensiert undervisning, lærere som er fordypet i fagene og har fått etter- og videreutdanning og ikke minst større respekt generelt for at elever er forskjellig og lærer på forskjellige måter. Den viser RU at de ikke har.

Til slutt mener jeg RU viser en stor mistillit til landets lærere og rektorer med denne streiken. Dersom de, som jobbermed å formidle lærdom daglig, virkelig trodde elevene ville lært mer uten lekser ville de jo sluttet å gi det. Jeg tror politikere bør la pedagogikken være opp til pedagogene.

Leksefri skole er den største bjørnetjenesten vi kan gjøre landets elever. Rød Ungdom
streiker, og får da gjøre leksene sine i morgen i stedet, eventuelt komme bort til Unge Høyre og få leksehjelp.

En noe redigert versjon av et innlegg som var på trykk i Adresseavisen 17.10.2012

Usolidarisk tolløking

Den mest effektive bistanden vi kan gi er å la fattige land handle med oss. Regjeringen øker nå tollsatsene og sørger for at dette blir enda vanskeligere. Det er usolidarisk ovenfor de fattige landene i verden.
Forslaget har fått mye oppmerksomhet rundt de faktum at regjeringen med det skader andre næringer (som fiskeri) og at de gjør kjøtt og ost dyrere for folk. Det finnes imidlertid enda et problem ved forslaget: Hver gang vi i den vestlige verden øker tollsatsene våre og innfører mer proteksjonistiske regler, gjør vi det vanskeligere for fattige land å komme seg inn på våre markeder. Fra en regjering som har solidaritet som et av sine hyppigst brukte ord er det også dobbeltmoralsk.

Norge har gjennom prosjekter i bl.a. Uganda bygget slakterier som tilfredsstiller hygieniske krav slik at de skal kunne selge kjøtt til våre (og andres) markeder. Uganda er fortsatt så fattig at de får lov til det. Problemet med dagens politikk er at så snart den lykkes og landet stiger ut av det som kalles ”minst utviklede land (MUL)”-listen, møter man skyhøye tollmurer. Slik sikrer vi at de fattige landene aldri blir velstående som oss, eller i det minste klarer seg uten bistandsmidler.

At norske forbrukere får enda dyrere produkter er synd, men for utviklingsland som vil selge sine varer på våre markeder er det tragisk. Norge burde, sammen med resten av vesten, gå i motsatt retning og senke tollmurene for å gi andre en mulighet til å bli like velstående som oss.