Usolidarisk tolløking

Den mest effektive bistanden vi kan gi er å la fattige land handle med oss. Regjeringen øker nå tollsatsene og sørger for at dette blir enda vanskeligere. Det er usolidarisk ovenfor de fattige landene i verden.
Forslaget har fått mye oppmerksomhet rundt de faktum at regjeringen med det skader andre næringer (som fiskeri) og at de gjør kjøtt og ost dyrere for folk. Det finnes imidlertid enda et problem ved forslaget: Hver gang vi i den vestlige verden øker tollsatsene våre og innfører mer proteksjonistiske regler, gjør vi det vanskeligere for fattige land å komme seg inn på våre markeder. Fra en regjering som har solidaritet som et av sine hyppigst brukte ord er det også dobbeltmoralsk.

Norge har gjennom prosjekter i bl.a. Uganda bygget slakterier som tilfredsstiller hygieniske krav slik at de skal kunne selge kjøtt til våre (og andres) markeder. Uganda er fortsatt så fattig at de får lov til det. Problemet med dagens politikk er at så snart den lykkes og landet stiger ut av det som kalles ”minst utviklede land (MUL)”-listen, møter man skyhøye tollmurer. Slik sikrer vi at de fattige landene aldri blir velstående som oss, eller i det minste klarer seg uten bistandsmidler.

At norske forbrukere får enda dyrere produkter er synd, men for utviklingsland som vil selge sine varer på våre markeder er det tragisk. Norge burde, sammen med resten av vesten, gå i motsatt retning og senke tollmurene for å gi andre en mulighet til å bli like velstående som oss.