Bjørnetjeneste for elevene

Rød Ungdom (RU) arrangerer i dag leksestreik landet rundt, og som annonsert i tirsdagens Adressa skal de i dag ha aksjon på Torvet i Trondheim. Unge Høyre svarer med å ha aksjon FOR lekser og skal i stedet gjøre lekser på Torvet i dag. (Les om det her og se NRKs dekning her)

RU fremholdt i leserinnlegget tirsdag sitt at lekser skaper forskjeller mellom elevene. Jeg tror alle helt fra første klasse vet at det finnes forskjeller i hvordan og hvor fort man lærere. Ingen elever er like, heller ikke førsteklassinger. Nettopp derfor burde skolen tilpasse opplæringen bedre til elevene. Vi har i dag en rett til tilpasset opplæring i skolen, men for mange elever er det langt fra en realitet. Det er for lite tilpasset opplæring i skolen, men
uten lekser blir det mindre. For eksempel nivådeler mange skoler leksene i fag som
matte, slik at man får oppleve både mestring og utfordring, som har mye å si på trivselen.

Enda viktigere, lekser lærer deg å lære på egenhånd. Det gir deg muligheten til å
strukturere arbeidet selv, legge opp læringsstrategier som du først kan prøve ut, for så å
diskutere med lærer i timene. Gode egenlæringsstrategier er uvurderlig senere i livet, da kravene arbeidslivet stiller stadig endrer seg og for Norge som kunnskapsnasjon betyr det at vi trenger omstillingsdyktige arbeidere.

Lekser treffer ikke perfekt, ingen tiltak i skolen gjør det. Det er riktig som RU skriver at ikke alle klarer å gjøre leksene på egenhånd, og særlig på høyere trinn har ofte ikke foreldrene kompetanse til å hjelpe heller. Svaret er likevel ikke å ta bort leksene. Det innebærer at de som får til leksene blir tatt fra muligheten til å komme seg videre og oppleve nye utfordringer de kan mestre. Svaret må i stedet være å åpne for mer (nivå)differensiert undervisning, lærere som er fordypet i fagene og har fått etter- og videreutdanning og ikke minst større respekt generelt for at elever er forskjellig og lærer på forskjellige måter. Den viser RU at de ikke har.

Til slutt mener jeg RU viser en stor mistillit til landets lærere og rektorer med denne streiken. Dersom de, som jobbermed å formidle lærdom daglig, virkelig trodde elevene ville lært mer uten lekser ville de jo sluttet å gi det. Jeg tror politikere bør la pedagogikken være opp til pedagogene.

Leksefri skole er den største bjørnetjenesten vi kan gjøre landets elever. Rød Ungdom
streiker, og får da gjøre leksene sine i morgen i stedet, eventuelt komme bort til Unge Høyre og få leksehjelp.

En noe redigert versjon av et innlegg som var på trykk i Adresseavisen 17.10.2012