Ja til Realfagsgymnas

På trykk i Adresseavisen 17. desember

Det er ingen grunn til at ivrige, engasjerte personer ikke skal få starte et «topprealfagsgymnas», på samme måte som toppidrettsgymnas får starte. «Eks(YZ)-lærer» stiller betimelig spørsmålet om hvorfor dette skal være forskjellig i Adressa 13.12. Norge har som mål om å bli en kunnskapsnasjon, da må vi støtte opp under ungdom som har lyst å spesialisere seg både innen realfag og ellers.

En gründer ønsket for kort tid siden å starte et slikt realfagsgymnas, men fikk blankt nei fra regjeringen. Rett før de rødgrønne tok over i 2005 stod mange friskoler klare til å starte, blant annet en spesialisert rørleggerskole etablert av bransjen selv. Et helt fantastisk initiativ, men dette er blant skolene regjeringen nå skryter av å ha «satt en stopper for». En ny regjering med Høyre i spissen vil igjen åpne for friskoler i Norge. Vi mener større mangfold og konkurranse om elevene er bra for alle elever og alle skoler.

 

Oliver Husøy

Ungdomskandidat til Stortinget, Sør-Trøndelag Høyre